Beskyttelse af profiloplysninger

Politik omkring beskyttelse af profiloplysninger

Inklusive informationsmeddelelse

Farnell Danmark AS (henvises også til som ‘Farnell’, ‘vi’, ‘os’ eller ‘vores’ i denne erklæring) er medlem af en verdensomspændende koncern af virksomheder, hvoraf AVNET Inc. (baseret i USA) er moderselskabet. Det er vigtigt for os at beskytte sikkerheden og fortroligheden af dine personoplysninger. På dette websted indsamler og opbevarer Farnell Danmark AS, Marielundvej 48 2. sal, 2730 Herlev, Danmark., 188324 personoplysninger i rollen som dataansvarlig.

Denne meddelelse om beskyttelse af profiloplysninger vil gælde i tillæg til vores databeskyttelsespolitik og alle vores vilkår og betingelser. For at sikre en retfærdig og gennemsigtig behandling af dine personoplysninger og overholdelse af gældende lovgivning om databeskyttelse, giver vi dig følgende oplysninger:

Hvilke personoplysninger indsamles og/eller behandles af Farnell?

Afhængigt af din interaktion med os vil følgende registreringsoplysninger blive indsamlet og behandlet:

 • Brugernavn
 • Firma
 • Afdeling
 • Hilsen, titel hvis relevant
 • Navn og efternavn
 • Telefon- og faxnummer
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • IP-adresse

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Farnell bruger de personoplysninger, vi har om dig, til følgende formål:

 • Registrering af adgang til vores websteder (IP-adresse) til statistiske formål, optimering, forbedring og videreudvikling af vores websted, f.eks. ved at analysere brugeradfærd med hensyn til datoer og tider og den datamængde, der hentes på vores websted.
 • Kommunikation om produkter, tjenester og projekter, f.eks. ved at besvare forespørgsler eller anmodninger.
 • Planlægning, udførelse og styring af det (kontraktlige) forhold, f.eks. ved at udføre transaktioner og ordrer af varer eller tjenesteydelser, behandling af betalinger, udførelse af regnskabs-, revisions-, fakturerings- og indkrævningsaktiviteter, arrangering af forsendelser og leverancer, lettelse af reparationer og ydelse af supporttjenester.
 • Annoncering af lignende eller identiske produkter og/eller tjenester til de produkter eller tjenester, der allerede er købt, medmindre du har gjort indsigelse mod dette og udsendelse af nyhedsbreve.
 • Administration og udførelse af kundeundersøgelser, markedsføringskampagner, markedsanalyse, konkurrencer eller andre salgsfremmende aktiviteter eller arrangementer.
 • Vedligeholdelse og beskyttelse af sikkerheden for vores produkter, tjenester og websteder, forebyggelse og opdagelse af fejl gennem logfilerne, sikkerhedstrusler, svig eller andre kriminelle eller ondsindede aktiviteter.
 • Sikring af overholdelse af lovmæssige forpligtelser (såsom krav til registrering), overholdelse af screeningsforpligtelser og Farnells politikker eller industristandarder.
 • Løse tvister, håndhæve vores kontraktlige aftaler og etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.

Vi har ret til at anvende og behandle dine personoplysninger til disse formål i kraft af udførelsen af et kontraktforhold eller Farnells eller tredjemands legitime interesse. Hvis du udtrykkeligt giver samtykke, kan det også være et retsgrundlag for, at Farnell behandler eller bruger dine personoplysninger. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage med fremadrettet virkning.

Hvis det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger ikke længere er tilgængeligt, må Farnell kun behandle dine personoplysninger yderligere, hvor der er et andet juridisk grundlag for behandlingen.

Vi bruger desuden cookies på vores websteder. Du finder yderligere oplysninger om dette emne i vores Cookie-politik.

Deler Farnell dine personoplysninger med en tredjepart eller et land?

Farnell kan overføre dine personoplysninger til andre Avnet- og Premier Farnell-virksomheder, men kun hvis og i det omfang sådanne overførsler er strengt nødvendige til ovennævnte formål. De andre Avnet- og Premier Farnell-virksomheder handler kun efter vores instruktioner og er kontraktmæssigt forpligtet til at handle i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og at yde passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis det er lovligt, at gøre det, kan Farnell overføre personoplysninger til domstole, retshåndhævende myndigheder, tilsynsførende myndigheder eller advokater, hvis det er nødvendigt for at overholde loven eller for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

I forbindelse med driften af vores websteder og de tjenester, der leveres via vores websteder, arbejder Farnell sammen med serviceudbydere (såkaldte databehandlere), såsom hosting eller it-vedligeholdelse, som kun handler efter instruktioner fra Farnell og er kontraktmæssigt forpligtet til at handle i overensstemmelse med gældende lov om databeskyttelse og at yde passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Modtagere af personoplysninger kan muligvis være placeret i lande uden for Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("tredjelande"), hvor gældende love ikke giver det samme niveau af databeskyttelse som lovgivningen i dit hjemland.

For så vidt at sådanne dataoverførsler omfatter modtagere i lande uden for EU eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("Tredjelande"), vil vi sikre, at overførslen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne, der begrænser overførsel af personoplysninger uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som kræver, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse.

Sådanne beskyttelsesforanstaltninger kan enten være en beslutning om tilstrækkelighed, hvorved Den Europæiske Union har vurderet, at det land, hvor modtageren befinder sig, har tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning eller gennemførelse af EU-standardkontraktsklausuler (også kendt som EU-modelklausuler) med modtageren eller modtagerens implementering af bindende virksomhedsregler ("BCRs"), eller en anden løsning tilladt ved lov.

Hvor du er blevet bedt om at tilmelde dig element14 Community Site, vil dine oplysninger, med dit samtykke, blive videregivet til vores britisk baserede koncernfirma Premier Farnell Ltd som operatører af det pågældende websted, og sådanne oplysninger vil blive videregivet til dem, og de vil fungere som dataansvarlige i forbindelse med brug af dine oplysninger på dette websted i overensstemmelse med deres politik omkring beskyttelse af profiloplysninger.

Hvor længe opbevarer Farnell dine personoplysninger?

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet på tidspunktet for indsamlingen af personoplysningerne, sletter vi dine personoplysninger, hvis opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er nødvendig i forhold til de formål, de blev indsamlet eller på anden måde behandlet til, og i det omfang behandlingen af personoplysninger ikke længere er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til gældende lov (fx skatte- eller handelsret).

Ret til adgang til og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, begrænsning af behandling, ret til indsigelse mod behandling og ret til dataportabilitet

Gældende databeskyttelseslov giver dig ret til at:

 1. indhente oplysninger fra Farnell om de personoplysninger, som Farnell opbevarer og/eller behandler om dig og modtage en kopi af de personoplysninger der behandles, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 2. få rettet urigtige personoplysninger af Farnell
 3. få Farnell til at slette dine personoplysninger, medmindre behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde gældende retlige forpligtelser
 4. begrænse Farnells behandling af dine personoplysninger
 5. overføre dine personoplysninger, som du aktivt har leveret, til en anden modtager valgt af dig
 6. gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, baseret på Farnells eller tredjeparts legitime interesse, af grunde der vedrører din særlige situation.

Sikkerhed

Farnell træffer rimelige og passende foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring og destruktion under hensyntagen til de risici, der er involveret i behandlingen og arten af personoplysningerne. Et eksempel er brugen af SSL-teknologi (kryptering, godkendelse, meddelelsesintegritet).

Vi anbefaler, at du logger helt af din konto, og at du sletter din browserhistorik og cookies for at forhindre uautoriseret brug af disse oplysninger.

Links til andre websteder

Hvis der tilbydes et link til at forbinde til et tredjepartswebsted, gøres dette som en tjeneste for den respektive tredjeparts webstedsejer og ikke mod betaling. Websteder, der linker til og fra dette websted, er ikke nødvendigvis under vores kontrol, og vi har ikke noget ansvar eller erstatningsansvar overhovedet for indholdet eller persondatapraksis på et sådant linket websted eller et link eller et linkprogram på noget tidspunkt. Vi anbefaler ikke nødvendigvis virksomheder (eller relaterede produkter eller tjenester), som dette websted er linket til eller linkes fra. Hvis du beslutter dig for at få adgang til nogen af de tredjepartswebsteder, der er linket til dette websted, gør du det helt på egen risiko. Vi frasiger hermed enhver ret til varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer, ophavsrettigheder, patenter, domænenavne eller andre intellektuelle ejendomsinteresser tilhørende tredjeparter.

Fra tid til anden kan vi tilbyde dig muligheden for at handle via PayPal. Enhver sådan transaktion er underlagt PayPals politik omkring beskyttelse af profiloplysninger, som du kan se på www.paypal.com under linket "Persondata" i webstedets sidefod.

Kontakt for datafortrolighed

Farnells databeskyttelsesteam yder støtte i forbindelse med spørgsmål, kommentarer, bekymringer eller klager vedrørende datafortrolighed eller i tilfælde af, at en registreret person ønsker at udøve nogen af sine personoplysningsrelaterede rettigheder som nævnt ovenfor. Farnells databeskyttelsesteam kan kontaktes på: DPO@farnell.com.

The data protection officer for Germany is Stefan schindler Stefan.Schindler@csr-legal.de.

Farnells databeskyttelsesteam vil gøre sit yderste for at håndtere eventuelle anmodninger eller klager, der bliver gjort opmærksom på. Den registrerede har ret til at henvende sig til den kompetente databeskyttelsesmyndighed med anmodninger eller klager. En liste over nationale databeskyttelsesmyndigheder findes her.

Når du browser og bruger vores websted, indsamler, gemmer og/eller behandler Farnell personoplysninger. For at sikre en retfærdig og gennemsigtig behandling af dine personoplysninger og overholdelse af gældende lovgivning om databeskyttelse, bedes du læse vores Databeskyttelsespolitik, der gælder for dine personoplysninger. Du kan se, hvilke cookies vi lægger ind, og hvordan du indstiller dine egne præferencer i vores Cookie-politik.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023

Databeskyttelsespolitik

Farnell - Databeskyttelsespolitik

I. Indledning

Farnell Danmark AS (henvises også til som ‘Farnell’, ‘vi’, ‘os’ eller ‘vores’ i denne erklæring) er medlem af en verdensomspændende koncern af virksomheder, hvoraf AVNET Inc. (baseret i USA) er moderselskabet. Vi er forpligtet til at sikre overholdelse af gældende lovgivning om databeskyttelse. Denne databeskyttelsespolitik ("politik") er baseret på principperne og kravene i EU's generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR"). Ved hjælp af denne politik vil vi gerne informere dig, den registrerede, om, hvordan og hvorfor vi indsamler, behandler og bruger personoplysninger, og om dine rettigheder som registreret i forbindelse med behandling af dine personoplysninger.

II. Omfang og tillæg

Denne politik gælder for alle virksomheder, afhængige koncernselskaber, tilknyttede virksomheder, kontorer og forretningsenheder, der hører under alle AVNET Inc.-koncernselskaber i EMEA. Denne politik dækker alle former for behandling af personoplysninger. Den beskriver, hvordan Farnell indsamler, bruger og deler personoplysninger, der er indhentet direkte fra brugeren, kunden, leverandøren, samarbejdspartneren eller andre, eller indhentet indirekte fra andre kilder. Den gælder for behandling af personoplysninger, der er indhentet via enhver kommunikationskanal og på enhver måde, herunder, men ikke begrænset til, e-mail, filoverførsel, udlevering af personoplysninger til applikationer og værktøjer, websteder eller mobilapps, sociale medier og platforme.

Denne politik kan suppleres med specifikke databeskyttelses- og fortrolighedsmeddelelser og- erklæringer, der vedrører specifikke databehandlingsformer eller -formål. Anonymiserede data (ikke-personlige data), f.eks. til statistiske evalueringer eller undersøgelser, er ikke omfattet af denne politik.

I lande, hvor dataene fra juridiske enheder er beskyttet i samme omfang som personoplysninger, gælder denne politik ligeledes for data fra juridiske enheder.

III. Anvendelse af national lovgivning

Mens GDPR er anvendelig i hele EU, kan der være love og bestemmelser i nogle lande, der angiver yderligere databeskyttelseskrav, især betingelser for lovlig databehandling. Hvis det er tilfældet, skal det i hvert enkelt tilfælde kontrolleres, om disse love har fortrinsret.

IV. Ordliste og definitioner

En ordliste med bestemte begreber og definitioner er inkluderet i Bilag A til denne politik.

V. Personoplysninger vi behandler, formål og juridisk grundlag

Dette afsnit i vores politik beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler og behandler og til hvilke formål og på hvilket juridisk grundlag. Mængden af personoplysninger vi behandler afhænger af sammenhængen og omstændighederne for din interaktion med os.

1. Håndtering af ordrer og opfyldelse af kontraktlige forpligtelser

Når du afgiver bestillinger for at købe varer eller tjenester fra os, eller hvis du anmoder om oplysninger om produkter og tjenester, før du bestiller, eller hvis du beder om support vedrørende det produkt eller de tjenester, du har bestilt, behandler vi de personoplysninger, der er nødvendige for at forhandle og gennemføre en kontrakt og opfylde kontraktlige forpligtelser og udøve vores rettigheder i henhold til kontrakten. Dette omfatter også rådgivningstjenester i henhold til kontrakten, hvis dette er relateret til det kontraktmæssige formål. Forud for indgåelse af en kontrakt kan der behandles personoplysninger for at forberede bud eller licitationer eller opfylde andre anmodninger, der vedrører den mulige indgåelse af en kontrakt.

Til dette formål behandler vi personoplysninger (herunder navn, titel, e-mail, telefon, postadresse, fragt- og faktureringsadresse), ordre- og kundeoplysninger (herunder bestilte og leverede varer og tjenester, instruktioner vedrørende ordren, kundens forretningsaktiviteter og interesser og ordrehistorik), finansielle oplysninger (herunder fakturaoplysninger, foretrukne betalingsformer, betalingsperiode, bankkonto og kreditkortoplysninger).

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger med henblik på håndtering af ordrer og opfyldelse af kontraktlige forpligtelser og udøvelse af kontraktlige rettigheder er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR (kontraktmæssig nødvendighed). Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger med det formål at forstå kundens forretningsaktiviteter og interesser samt ordrehistorik er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR (legitime interesser). Retsgrundlaget for behandling og opbevaring af personoplysninger med henblik på at overholde opbevaringsforpligtelser (herunder kommercielle revisionsstandarder og krav til opbevaring af skattemæssige og økonomiske dokumenter) er artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR (retlig forpligtelse).

2. Søgning eller registrering på vores websteder, sociale mediesider eller platforme

Når du browser på vores websteder, sociale mediesider eller platforme, kan vi bruge cookies og andre sporingsteknologier til at registrere og forstå, hvordan du bruger vores websteder, sociale mediesider og platforme.

Ikke alle vores websteder anvender cookies og sporingsteknologi, der indsamler personoplysninger. Afhængigt af de cookies og sporingsteknologier der anvendes, indsamler vi oplysninger om din online browsingadfærd på vores websteder, sociale medieside eller platform, herunder oplysninger om, hvordan du reagerer på annoncer og tilbud, eller hvordan købsprocessen udføres. Vi kan også indsamle oplysninger om den enhed, du har brugt til at få adgang til vores websteder, sociale mediesider eller platforme (herunder enhedsmodel og operativsystem, browsertype, IP-adresse, mobilenhedsidentifikatorer).

Specifikke oplysninger om cookies og sporingsteknologi i brug på vores respektive websteder, sociale mediesider og platforme findes i vores Cookie-politik. Dette omfatter oplysninger om, hvordan du deaktiverer cookies i din browser, og hvordan du forhindrer sporing af din browseradfærd.

Når du registrerer dig på et af vores websteder, sociale mediesider eller platforme, behandler vi også personoplysninger (herunder navn, titel, e-mail, telefon) og kontooplysninger (herunder brugernavn, adgangskode, log ind-/log ud-data), undtagen hvor registrering under et alias eller pseudonym er tilladt. Hvis du beslutter dig for ikke at give os disse oplysninger, kan du desværre ikke registrere dig eller bruge nogle af vores tjenester, der kræver registrering.

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger om online browsingadfærd, hvis den indeholder personoplysninger, er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR (samtykke), hvis vi beder dig om at give samtykke til og at acceptere behandlingen af dine personoplysninger. Visse andre bestemmelser i love om databehandling i en online sammenhæng kan også kræve dit samtykke. Under nogle omstændigheder f.eks. når vi behandler en begrænset mængde personoplysninger, som af type og natur ikke påvirker dine rettigheder og friheder væsentligt, er retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din browsing eller registrering på vores websteder, sociale mediesider eller platforme artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR (legitime interesser). For så vidt som vores legitime interesse er at forstå brugerinteresser og aktiviteter, der gør det muligt for os at forbedre og tilpasse vores websteder og tilbud, strømline købsprocessen og opdage og forhindre misbrug og bedrageriske aktiviteter.

3. Kommunikation, markedsføring, deltagelse i kampagner, arrangementer og feedback

Når du kontakter os med enhver form for forespørgsel eller anmodning, behandler vi dine personoplysninger (herunder navn, titel, firma eller organisation, du arbejder for, e-mail, telefon, andre kontaktoplysninger), i det omfang det er nødvendigt for at håndtere din forespørgsel eller anmodning og at svare på den.

Når du har købt varer eller tjenester fra os, eller hvis du har meddelt os, at du er interesseret i bestemte varer eller tjenester, kan vi behandle dine personoplysninger (herunder navn, titel, firma eller organisation du arbejder for, e-mail, telefon, andre kontaktoplysninger) for at kontakte dig og sende dig oplysninger om vores eller vores samarbejdspartners varer og tjenester, ny teknologisk udvikling, specialtilbud og forretningsmuligheder.

Når du deltager i kampagner eller arrangementer, hvor vi er vært eller sponsorer, behandler vi dine personoplysninger (herunder navn, titel, firma eller organisation du arbejder for, e-mail, telefon, andre kontaktoplysninger) for at administrere din deltagelse i kampagnen eller arrangementet, for at give dig information om vores eller vores samarbejdspartners varer og tjenester, ny teknologisk udvikling, specialtilbud og forretningsmuligheder. Vi behandler også dine personoplysninger for at bede om din feedback om kampagnen eller arrangementet, spørge om din tilfredshed med vores eller vores samarbejdspartners varer eller tjenester og præstation. Vi kan også bede dig om bidrag til at forbedre vores varer og tjenester og samarbejdet med vores samarbejdspartnere.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger med det formål at kommunikere med dig og at reagere på enhver form for forespørgsel eller anmodning er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR (kontraktmæssig nødvendighed), så vidt det sker i forbindelse med forberedelse eller tilrettelæggelse af indgåelsen af en kontrakt, eller som svar på forespørgsler og anmodninger i forbindelse med en kontrakt. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger med det formål at kommunikere med dig om andre emner er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR (legitime interesser).

Når vi behandler personoplysninger for at kontakte dig og sende dig oplysninger om vores eller vores samarbejdspartners varer og tjenester, ny teknologisk udvikling, specialtilbud og forretningsmuligheder er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR (samtykke), hvis vi beder dig om at give samtykke og at acceptere behandlingen af dine personoplysninger med det formål. Under nogle omstændigheder f.eks. når vi behandler en begrænset mængde personoplysninger, som af type og natur ikke påvirker dine rettigheder og friheder væsentligt, er retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger for at kontakte dig og sende dig oplysninger om lignende varer og tjenester, ny teknologisk udvikling, specialtilbud og forretningsmuligheder er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR (legitime interesser).

Når vi behandler personoplysninger for at administrere din deltagelse i en kampagne eller et arrangement, eller for at sende dig oplysninger om vores eller vores samarbejdspartners varer og tjenester, ny teknologisk udvikling, specialtilbud og forretningsmuligheder, eller for at bede om dit feedback eller om bidrag, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR (samtykke), hvis vi beder dig om at give samtykke og at acceptere behandlingen af dine personoplysninger med det formål. Under nogle omstændigheder f.eks. når vi behandler en begrænset mængde personoplysninger, som af type og natur ikke påvirker dine rettigheder og friheder væsentligt, er retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR (legitime interesser).

4. Retlige forpligtelser og overholdelse

Som virksomhed, der opererer globalt, er vi underlagt forskellige love og bestemmelser, der pålægger os retlige forpligtelser. Nogle af disse love og forskrifter kan kræve indsamling og behandling af personoplysninger (fx skattelovgivning, handelslovgivning, regler for handel og eksport, toldregler, lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge). Hvor sådanne retlige forpligtelser er baseret på EU-lovgivning eller lovgivning i EU-medlemslande, er retsgrundlaget for behandling af personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR. Hvor sådanne retlige forpligtelser er baseret på love og bestemmelser i tredjelande (ikke-EU), kan overholdelse af disse retlige forpligtelser udgøre en legitim interesse. Hvis det er tilfældet, er retsgrundlaget for behandling af personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Sidstnævnte gælder også for behandling af personoplysninger med det formål at sikre overholdelse af vores politikker, adfærdskodekser og regler.

5. Rekruttering og ansøgning

Når vi rekrutterer medarbejdere, behandler vi de personoplysninger, du giver som en del af din ansøgning. Databehandling med henblik på rekruttering og gennemførelse af ansøgningsprocessen vil generelt omfatte personoplysninger (herunder navn, titel, e-mail, telefon, postadresse) og CV og kvalifikationsdata (herunder eksamen, universitetsuddannelse, uddannelsesbeviser, legitimationsoplysninger og færdigheder). Efter afslutningen af en ansøgningsproces kan vi fortsætte med at behandle (opbevare) personoplysninger om ansøgere i et bestemt tidsrum, hvor det er nødvendigt for at sikre, at vi er i stand til at udøve rettigheder eller forsvare mod krav i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger med henblik på ansættelse og håndtering af ansøgninger er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR (kontraktmæssig nødvendighed), for så vidt behandlingen er nødvendig for at gennemgå og vurdere ansøgningerne, udvælge ansøgere og gennemføre en ansættelseskontrakt og til at udøve rettigheder eller forsvare mod krav i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Når der ansøges om en stilling hos Farnell via et karrierewebsted, en rekrutteringsplatform eller en jobportal, eller når der svares på et jobopslag, skal ansøgeren også læse de specifikke oplysninger om persondatabeskyttelse, som muligvis stilles til rådighed på karrierewebstedet, rekrutteringsplatformen, jobportalen eller i jobannoncen.

VI. Børns personoplysninger

Farnells forretning er fokuseret på business-to-business (B2B). Derfor forsøger vi ikke bevidst at indhente personoplysninger fra børn eller sender dem anmodninger om personoplysninger. Selvom brugere i alle aldre kan navigere på vores websteder, sociale mediesider eller platforme, er de kun til B2B-formål og er ikke målrettet mod børn. Hvis vi bemærker, efter at være blevet underrettet af en forælder eller værge, eller efter at være blevet opmærksomme på det på anden vis, at et barn under 16 år er blevet registreret på nogen af vores websteder, sociale medier eller platforme, sletter vi kontoen og registreringen og sletter barnets personoplysninger fra vores optegnelser.

VII. Deling af personoplysninger med tjenesteudbydere og tredjeparter

Ikke alle behandlinger af dine personoplysninger vil blive udført af Farnell selv. Nogle gange vil vi gøre brug af tjenesteudbydere og leverandører ("databehandlere"), som behandler personoplysninger for os, på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Sådanne databehandlere kan være eksterne virksomheder eller tilknyttede Farnell-virksomheder (koncernselskaber). Enhver sådan outsourcing af databehandling vil følge en protokol om overvågning og rettidig omhu for tjenesteyderen/leverandøren, og vil blive styret af en databehandlingsaftale.

I det omfang vi bruger tjenesteudbydere og leverandører som databehandlere til at behandle personoplysninger på vores vegne, kan dine personoplysninger deles med følgende kategorier af modtagere:

It-tjenesteudbydere, applikationstjenesteudbydere, internetudbydere, platforme og webhostings-tjenesteudbydere, databortskaffelsesfirmaer, markedsføringsbureauer, markedsundersøgelsesagenturer, reklamepartnere, ordre- og kontoadministrationsudbydere, betalingstjenesteudbydere, logistikudbydere, kundeplejeserviceudbydere.

Bortset fra at dele personoplysninger med tjenesteudbydere og leverandører, kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med tredjeparter, fordi der er en retlig forpligtelse til at gøre det, eller fordi der er en legitim interesse for at sikre overholdelse af politikker og regler, eller for at lette forretningssamarbejde og samarbejde. I sådanne tilfælde kan dine personoplysninger deles med følgende kategorier af modtagere:

Soweit solche Datenübermittlungen Empfänger in Ländern außerhalb der Europäischen Union oder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ("Drittländer") betreffen, stellen wir sicher, dass die Übermittlung in Übereinstimmung mit Datenschutzbestimmungen erfolgt, die die Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums einschränken und angemessene Garantien zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus vorsehen.

Bei diesen Garantien kann es sich entweder um einen Angemessenheitsbeschluss handeln, mit dem die Europäische Union festgestellt hat, dass das Land, in dem der Empfänger ansässig ist, über angemessene Datenschutzvorschriften verfügt, oder um die Umsetzung von EU-Standardvertragsklauseln (auch als EU-Musterklauseln bekannt) mit dem Empfänger oder die Umsetzung verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften (BCR) durch den Empfänger oder eine andere gesetzlich zulässige Lösung. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version).

Hvor du er blevet bedt om at tilmelde dig element14 Community Site, vil dine oplysninger, med dit samtykke, blive videregivet til vores britisk baserede koncernfirma Premier Farnell Ltd som operatører af det pågældende websted, og sådanne oplysninger vil blive videregivet til dem, og de vil fungere som dataansvarlige i forbindelse med brug af dine oplysninger på dette websted i overensstemmelse med deres politik omkring beskyttelse af profiloplysninger.

Hvis vi sælger eller køber forretninger eller aktiver eller overfører et område af vores forretning til en ny ejer, vil vi videregive dine personoplysninger til den potentielle sælger eller køber af en sådan virksomhed eller sådanne aktiver eller enhver tredjepart, der erhverver vores aktiver, eller som virksomheden overføres til.

Vi kan dele information med tilknyttede eller ikke-tilknyttede tredjeparter på en anonym, aggregeret basis. Selvom disse oplysninger ikke identificerer dig personligt, da de ikke indeholder personoplysninger, kan disse tredjeparter i nogle tilfælde kombinere disse aggregerede oplysninger med andre data, de har om dig, eller som de har indsamlet fra dig eller modtaget fra tredjeparter, på en måde, der giver dem mulighed for at identificere dig personligt. Når vi deler sådanne data med tredjeparter, træffer vi foranstaltninger for at sikre, at de bruger passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data.

VIII. Opbevaringsperioder for personoplysninger

Generelt opbevarer vi ikke personoplysninger længere end nødvendigt for at forfølge eller opnå de formål, som personoplysningerne behandles til. I de fleste tilfælde behandles personoplysninger til mere end et formål, f.eks. hvis databehandlingen finder sted i forbindelse med et køb, behandler vi personoplysninger med det formål at levere og opfylde din ordre, levere varerne eller ydelserne, fakturering og betaling og efterfølgende kundeservice. Men som et selskab er vi også underlagt forpligtelser til at føre optegnelser, og vi skal overholde skattelove og handelslovgivning, der kræver langt meget længere opbevaring af visse dokumenter og filer, der kan indeholde personoplysninger.

Hvis vi behandler personoplysninger med det formål at håndtere ordrer og opfylde kontraktlige forpligtelser, opbevarer vi dine personoplysninger så længe du har et kunde- eller forretningsforhold med os. Personoplysninger, der er inkluderet i dokumenter eller filer, der er omfattet af skattelovgivningen, vil blive opbevaret i 10 år (medmindre lovbestemmelser eller verserende retssager eller skatteprocedurer kræver længere opbevaring). Personoplysninger, der er indeholdt i dokumenter eller filer, der er omfattet af kommercielle love vil blive opbevaret i 6 år (medmindre lovbestemmelser eller verserende retssager kræver længere opbevaring).

Hvis vi behandler personoplysninger med det formål at forstå din online browsingadfærd, gemmer vi kun personoplysninger så længe som nødvendigt for at oprette brugerstatistikker og analyserapporter, der bruger aggregerede data (ikke-personlige data). Specifik information om hvor længe sådanne personoplysninger skal opbevares, findes i vores Cookie-politik.

Hvis vi behandler personoplysninger med kommunikations-, markedsførings-, promoverings-, arrangement- eller feedback-formål, opbevarer vi oplysningerne så længe vi har brug for dem til at kommunikere med dig, eller så længe vi har en legitim interesse i at sende forretnings-, produkt og serviceoplysnings- eller markedsførings-, arrangement- og reklamematerialer til dig, undtagen hvor du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådanne formål.

Hvis vi behandler personoplysninger med henblik på overholdelse af love og bestemmelser, der pålægger Farnell juridiske forpligtelser, opbevarer vi personoplysninger så længe sådanne love og regler kræver.

Hvis vi behandler personoplysninger med henblik på ansættelse og udførelse af ansøgningsprocessen, opbevarer vi personoplysninger så længe som det er nødvendigt for at gennemgå og vurdere ansøgningerne, udvælge ansøgere og forhandle og gennemføre en ansættelseskontrakt, og til at udøve rettigheder eller forsvare mod krav i forbindelse med ansøgningsprocessen. Hvis en ansøgning fører til ansættelse, vil dine personoplysninger - så vidt det er nødvendigt for at udfærdige ansættelseskontrakten - blive opbevaret så længe du er ansat i Farnell og efter ansættelsens ophør, så længe det er nødvendigt for at overholde opbevaringskravene, eller så længe kommende eller verserende retssager kræver længere opbevaring. Hvis din ansøgning ikke fører til ansættelse, opbevarer vi dine personoplysninger i op til seks måneder med det formål at forsvare os mod potentielle krav og retssager.

Hvis din ansøgning ikke førte til ansættelse, men du har accepteret, at vi opbevarer dine personoplysninger til fremtidig brug, gemmer vi dine personoplysninger i op til to år, medmindre andet er angivet på vores karrierewebsteder, rekrutteringsplatforme eller jobportaler, eller i en jobannonce.

IX. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Det kan undertiden være nødvendigt at overføre personoplysninger til modtagere i andre lande. Dette kan være tilfældet for visse oplysninger, der kan indeholde personoplysninger, skal deles med vores moderselskab Avnet, Inc. i USA, eller i forbindelse med internationalt samarbejde og samarbejde med vores forretningspartnere, eller når ordrer håndteres, administreres og afsendes internationalt. Hvis og i det omfang vi gør brug af databehandlere, kan vi også overføre dine personoplysninger til databehandlere i andre lande.

For så vidt at sådanne dataoverførsler omfatter modtagere i lande uden for EU eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("Tredjelande"), vil vi sikre, at overførslen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne, der begrænser overførsel af personoplysninger uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som kræver, at der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse.

Sådanne beskyttelsesforanstaltninger kan enten være en beslutning om tilstrækkelighed, hvorved Den Europæiske Union har vurderet, at det land, hvor modtageren befinder sig, har tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning eller gennemførelse af EU-standardkontraktsklausuler (også kendt som EU-modelklausuler) med modtageren eller modtagerens implementering af bindende virksomhedsregler ("BCRs"), eller en anden løsning tilladt ved lov.

Hvis du har særlig bekymring omkring tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger i forbindelse med overførsel til et tredjelande, kan du kontakte den databeskyttelsesansvarlige på: DPO@farnell.com.

X. Sikkerhed af personoplysninger og beskyttelse af betalingskortoplysninger

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af de personoplysninger, vi behandler mod utilsigtet eller ulovlig manipulation, ødelæggelse eller tab, ændring og mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang fra tredjepart. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger omfatter autentificeringsværktøjer, firewalls, overvågning af it-systemer og -netværk, pseudonymisering og kryptering af personoplysninger.

De tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger gennemgås og justeres regelmæssigt under hensyntagen til den nyeste teknologi, arten, omfanget, konteksten og formålene med behandlingen samt risiciene og sandsynligheden for forekomsten. I betragtning af den dynamiske kontekst, kan sikkerhedsforanstaltninger, avancerede teknologi, sårbarheder, trusler og risici, dog ikke garantere absolut sikkerhed.

Vi gemmer dine betalingskortoplysninger udelukkende med henblik på at tage imod betaling for ordrer, du afgiver hos os. Vil gemmer disse oplysninger for at ekspedere eventuelle fremtidige køb så hurtigt som muligt. Vi beskytter eventuelle kortoplysninger, vi gemmer, ved kun at gøre de sidste fire cifre i kontonummeret synlige, når vi bekræfter en ordre, du har afgivet. Vi opretholder fysiske, elektroniske og proceduremæssige kontrolprocesser i forbindelse med indsamling, opbevaring og videregivelse af personligt identificerbare oplysninger, som vi gemmer. Vi lægger stor vægt på sikkerhed og beder også dig om at tage fornuftige forholdsregler for at sikre, at dine kontooplysninger er beskyttet, herunder ID og adgangskode, for at forhindre uautoriseret brug af disse oplysninger. Vi anbefaler, at du logger helt af din konto, og at du sletter din browserhistorik og cookies for at forhindre uautoriseret brug af disse oplysninger.

Hvis du har særlig bekymring omkring sikkerheden af dine personoplysninger, kan du kontakte den databeskyttelsesansvarlige på: DPO@farnell.com.

XI. Markedsføringspræferencer

Som beskrevet i afsnit IV. 3. af denne politik, kan vi have enten dit samtykke til eller en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (herunder navn, titel, firma eller organisation du arbejder for, e-mail, telefon, andre kontaktoplysninger) for at administrere din deltagelse i en kampagne eller et arrangement, for at give dig information om vores eller vores samarbejdspartners varer og tjenester, ny teknologisk udvikling, specialtilbud og forretningsmuligheder. Til disse formål kan vi bruge dine personoplysninger, i overensstemmelse med eventuelle præferencer, hvis de er udtrykt, til sende dig produkt- og serviceoplysninger og markedsføringsmeddelelser via e-mail, post, telefon og sociale medier, medmindre du har bedt os om ikke at gøre det.

Medmindre samtykke er påkrævet som retsgrundlag, hvilket også ville kræve et tilvalg, har du altid mulighed for at fravælge at modtage produkt- og serviceoplysninger og markedsføringsmeddelelser ved blot at markere et felt eller klikke på en knap eller et link, eller ved at ændre dine præferencer i kontoindstillinger, som det er relevant.

Du kan selvfølgelig på samme måde pålægge os at stoppe med at sende dig produkt- og serviceoplysninger og markedsføringsmeddelelser på ethvert senere tidspunkt. Hvis vi har tilladelse til at sende markedsføringsoplysninger til dig, kan du til enhver tid framelde dig (uden omkostninger for e-mailkommunikation bortset fra eventuelle dataoverførselsomkostninger). Hvis du ikke længere vil have os til at kontakte dig til markedsføringsformål, bedes du enten klikke her for at opdatere præferencerne på din konto eller kontakte os via e-mail på unsubscribe-uk@farnell.com (og fortælle os, hvilken type markedsføring du ikke længere ønsker at modtage) eller via telefon på 44 53 66 44 (takster kan blive opkrævet - kontakt dit teleselskab for yderligere oplysninger).

Hvis du pålægger os at stoppe med at sende dig produkt- og serviceoplysninger og markedsføringsmeddelelser, kan det tage lidt tid før alle vores systemer og applikationer er opdaterede, så du kan stadig få beskeder fra os, mens vi færdigbehandler din instruks.

Vær opmærksom på at ved at pålægge os om at stoppe med at sende markedsføringsmeddelelser, stopper vi ikke vores anden kommunikation med dig, såsom ordrebekræftelser, ordreopdateringer, forsendelsesmeddelelser eller betalingsanmodninger.

XII. Andre websteder

Vores websted kan indeholde links til andre websteder. Vores databeskyttelseserklæring og -politik gælder kun for dette websted, så når du linker til andre websteder, bør du kontrollere databeskyttelseserklæringen på disse websteder.

Fra tid til anden kan vi tilbyde dig muligheden for at handle via PayPal. Enhver sådan transaktion er underlagt PayPals politik omkring beskyttelse af profiloplysninger, som du kan se på www.paypal.com under linket "Persondata" i webstedets sidefod.

XIII. Dine rettigheder over dine personoplysninger

Du har mange rettigheder over dine personoplysninger, og hvordan de bruges. Disse rettigheder er opsummeret nedenfor. For at gøre nogen af disse rettigheder gældende kan du kontakte Farnells juridiske enhed, der er angivet som dataansvarlig nedenfor i afsnit XV., eller den databeskyttelsesansvarlige hos en af Farnells juridiske enhed, hvis det er relevant.

1. Ret til adgang til dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om en bekræftelse på, hvorvidt vi behandler personoplysninger vedrørende dig.

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til at anmode om adgang til personoplysningerne og til at få yderligere oplysninger om formålet med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger, hvem andre udenfor Farnell kan have modtaget oplysningerne, herunder modtagere i tredjelande; enhver tilgængelig information, hvad kilden til oplysningerne var, hvis du ikke gav dem direkte til os; den påtænkte opbevaringsperiode, for personoplysningerne eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at fastlægge denne periode. Du kan også anmode om en kopi af de personoplysninger, der behandles.

2. Ret til at rette dine personoplysninger

Du har ret til at berigtige (rette) registreringen af dine personoplysninger, som vi behandler, hvis de er unøjagtige eller forkerte.

3. Ret til at slette dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om sletning (fjernelse) af dine personoplysninger. Der kan dog være årsager og juridiske grunde til at opbevare dine personoplysninger på trods af din anmodning, f.eks. hvis du stadig har en forretningsforbindelse med os, og vi har brug for oplysningerne til at opfylde ordrer eller andre kontraktlige forpligtelser, eller hvis opbevaringsforpligtelser forhindrer sletningen, eller når vi håndterer en verserende klage. Hvis vi er nødt til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger, vil vi fortælle dig, hvorfor vi er nødt til at gøre det, når vi svarer på din anmodning.

4. Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, af grunde som vedrører din specifikke situation eller specifikke forhold. Der kan dog være årsager og juridiske grunde til at behandle dine personoplysninger på trods af din indsigelse. Hvis vi nægter din anmodning, giver vi dig oplysninger, der forklarer, hvorfor vi har afvist din anmodning.

For så vidt vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse til enhver tid. Dette omfatter enhver profilering af dine personoplysninger, der er relateret til direkte markedsføring.

5. Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at du under visse omstændigheder kan begrænse den måde, vi behandler og bruger dine personoplysninger på. Retten til at begrænse behandlingen kan især udøves, hvis du har problemer med indholdet af de personoplysninger, vi har, eller hvordan de behandles, hvis du f.eks. bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, vi har, og vi er ved at verificere nøjagtigheden af oplysningerne, kan behandlingen være begrænset, indtil de er blevet bekræftet.

6. Ret til at tilbagetrække samtykke til behandling af dine personoplysninger

Hvor samtykke er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Tilbagekaldelse af samtykke vil dog typisk kun have virkning for fremtidig behandling. Enhver tidligere behandling af personoplysninger, der legitimt var baseret på samtykke, kan være underlagt andre bestemmelser eller forpligtelser, der kræver og legitimerer videre behandling af personoplysningerne.

7. Ret til portabilitet af dine personoplysninger

Du har ret til at bede os om at flytte, overføre eller kopiere personoplysninger, du har givet os, så du kan bruge personoplysningerne i en anden tjeneste eller hos en anden udbyder. Du kan anmode om at få en kopi af personoplysningerne i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, så du kan gemme dem til yderligere personlig brug. Du kan også anmode om, at vi sender dem direkte til en anden organisation.

Retten til dataportabilitet kan dog være underlagt begrænsninger på grund af den tekniske gennemførlighed af en overførsel. Retten til dataportabilitet skaber ikke en forpligtelse for os om at anvende eller opretholde behandlingssystemer, som er teknisk kompatible med andre organisationers.

8. Ret til at indgive en klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelse (datatilsynet), hvis du mener, at vi ikke har håndteret dine personoplysninger korrekt og lovligt, eller hvis du mener, at vi ikke har behandlet dine forespørgsler på passende vis.

Den relevante databeskyttelsesmyndighed, hvor klagen skal fremsættes, er den, der er har kompetence på dit bopælssted eller i din stat, eller til den tilsynsmyndighed, som er kompetent for os. Det er

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
United Kingdom

Når du har indgivet en klage, informerer databeskyttelsesmyndigheden dig om fremskridt og udfald af klagen.

XIV. Sådan kontakter du os om databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne databeskyttelsespolitik eller om beskyttelse af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesteam på: DPO@farnell.com.

Nogle af Farnells juridiske enheder har udpeget en databeskyttelsesansvarlig. Hvis det er relevant, kan du også kontakte den databeskyttelsesansvarlig direkte via de kontaktoplysninger, der er angivet af de respektive Farnell juridiske enheder.

XV. Dataansvarlig og ansvar

Medmindre andet er angivet, er Farnell firmaet, der driver dette websted, den dataansvarlige for dine personoplysninger. Det bestemmer formålene med og midlerne til behandling af dine personoplysninger og er ansvarlig for overholdelse af gældende databeskyttelseslove og -forskrifter og kravene i denne politik.

XVI. Ændringer af denne politik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik til enhver tid. Denne politik kan ændres under den fastlagte procedure for ændring af politikker og underretning om ændringer.

Bilag A: Ordliste og definitioner

Princippet om ansvarlighed
Betyder, at dataansvarlige vil være ansvarlige for, og være i stand til at demonstrere, overholdelse af GDPR, som kræver, at den dataansvarlige gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, og er i stand til at påvise, at databehandling udføres i overensstemmelse med GDPR, og gennemgå og opdatere disse foranstaltninger, hvor det er nødvendigt
Dataansvarlig
Betyder den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger. Hvor formålet med og midlerne til sådan behandling er fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udnævnelsen være fastsat i henhold til EU- eller medlemsstatslovgivningen.
Databeskyttelsespolitik
Betyder denne EMEA databeskyttelsespolitik.
Databehandlingsaftale
Betyder en aftale, der indgår i hovedaftalen mellem en dataansvarlig og en databehandler for at afspejle parternes aftale med hensyn til behandling af personoplysninger i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesloven.
Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse
Betyder processen med at vurdere sandsynligheden og alvorligheden af højrisikoelementer for de registreredes rettigheder og friheder under hensyntagen til arten, omfanget, sammenhængen og formålene med behandlingen og risikokilderne. En konsekvensanalyse bør navnlig omfatte de foranstaltninger, beskyttelsesforanstaltninger og mekanismer, der er planlagt til at afbøde denne risiko, sikre beskyttelse af personoplysninger og demonstrere overholdelse af GDPR.
Registreret
Betyder en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som fx et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.
GDPR
Betyder den generelle databeskyttelsesforordning, som er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og ophævelse af direktiv 95/46/EF.
International organisation
Betyder en organisation og dens underordnede organer, underlagt folkeretten eller ethvert andet organ, der er oprettet af eller på grundlag af en aftale mellem to eller flere lande.
Personoplysninger
Betyder enhver information, der vedrører (i) en identificeret eller identificerbar fysisk person og (ii) en identificeret eller identificerbar juridisk enhed (hvor sådanne oplysninger er beskyttet på samme måde som personoplysninger eller personligt identificerbare oplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslove og -regler).
Brud på persondatasikkerhed
Betyder brud på sikkerheden, der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang til personoplysninger, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles.
Behandling
Betyder enhver handling eller sæt af handlinger, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, også med automatiserede midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, konsultation, brug, offentliggørelse ved overførsel, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.
Databehandler
Betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
Profilering
Betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brug af personoplysninger til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske forhold, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.
Pseudonymisering
Betyder behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke kan tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Modtager
Betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, til hvilke personoplysninger videregives, uanset om det er en tredjepart eller ej. De offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-lov eller medlemsstatslovgivning, betragtes imidlertid ikke som modtagere. Behandlingen af disse oplysninger af de pågældende offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til behandlingsformålene.
Særlige kategorier af personoplysninger
Betyder personoplysninger, der afslører race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske data med det formål at identificere en fysisk person unikt, data vedrørende sundhed eller data vedrørende en fysisk persons sexliv eller seksuelle orientering.
Tredjepart
Betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og personer, der under direkte autoritet fra den dataansvarlige eller databehandleren er bemyndiget til at behandle personoplysninger.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023