EKSKLUSIVT fra Farnell

Tilmeld dig for at vinde den nyeste tilføjelse til Tektronix bænkporteføljen, kommer snart.

Tektronix har hævet deres spil ... IGEN.

Tektronix er stolte af at producere brugervenlige testværktøjer, der inspirerer tillid til dem, der bruger dem. Hos Farnell fortsætter vi med at investere i vores produktsortiment for at sikre dig adgang til de nyeste teknologier!

Hvorfor ikke tilmelde dig i dag for din chance for at vinde et af de nyeste produkter fra Tektronix, der snart kommer hos Farnell.

Her er et hint... det er hvad Tektronix er berømt for...

* Obligatorisk

  

Ved at angive disse oplysninger accepterer du at modtage marketings e-mails fra Farnell Group. Du kan når som helst framelde dig denne service. Der er mere om, hvordan vi bruger dine oplysninger i vores databeskyttelse og privatlivspolitik.

Vilkår og betingelser

T&Cs for Tektronix Teaser-præmietrækning for lancering af nye produkter i 2020 (“Præmietrækningskampagne”)

 1. Præmietrækningskampagnen af Premier Farnell UK Limited t/a Farnell element14, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ England (i det følgende benævnt arrangøren) på følgende vilkår og betingelser. (V&B).
 2. Arrangøren handler som Farnell i Europa, Newark i Nordamerika og element14 i hele Asien og Stillehavsområdet (Eluomeng Electronics Co., Ltd i Kina).
 3. Ved at deltage i denne Præmietrækningskampagne anses alle deltagere ("Deltagere") for at have læst, forstået, accepteret og indvilliget i at være bundet af disse V&B'er. Deltagerne rådes til at gennemgå disse V&B'er før de deltager i Præmietrækningskampagnen og udskrive og beholde en kopi af V&B'erne.
 4. Kun deltagere (underlagt vilkårene og betingelserne) fra følgende lande/områder kan deltage i denne Præmietrækningskampagne. Deltagere, der ikke opfylder alle kravene i vilkårene og betingelserne eller ikke deltager fra disse lande/områder, er udelukket fra deltagelse: Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet, Rumænien, Danmark, Spanien, Østrig og Schweiz.
 5. Der er ingen købepligt forbundet med at deltage i Præmietrækningskampagnen. Der vil ikke blive accepteret ansvar for bidrag, som af en eller anden årsag ikke modtages/ ikke modtages i tide, herunder tekniske fejl. Arrangøren forbeholder sig ret til at tilbagekalde eller ændre V&B´erne eller forlænge varigheden af denne Præmietrækningskampagne på grund af omstændigheder, som ligger uden for arrangørens rimelige kontrol eller som følge af lovgivningsmæssige krav. Arrangøren kan ikke pålægges noget ansvar for en sådan tilbagekaldelse eller ændring af V&B.
 6. Alle tidspunkter, der er angivet i disse vilkår, er baseret på den britiske tidszone. I perioden fra 0:01 den 6. juli 2020 til 23.59 den 3. august 2020, kan enhver gyldig deltager deltage ved at indtaste Præmietrækningskampagnen, der er placeret på følgende adresse: uk.farnell.com, de.farnell.com, at.farnell.com, fr.farnell.com, hu.farnell.com, ro.farnell.com, cz.farnell.com, es.farnell.com, dk.farnell.com, sk.farnell.com, ch.farnell.com
 7. For at deltage i Præmietrækningskampagnen skal deltageren enten (a) give deres svar ved at markere det rigtige felt under det stillede spørgsmål og udfylde en registreringsformular, der indsender deres navn, efternavn, telefonnummer, e-mailadresse og jobrolle (valgfrit); eller (b) bruge den alternative metode til at deltage. Alternativ deltagemetode: Send et postkort med dit navn og en måde til at kontakte dig på, til: Tektronix Teaser-præmietrækning, Att: Andreea Teodorescu, Kommerciel marketingchef, Canal Road LS12 2TU, Leeds UK. Postkortet skal ankomme den 3. August 2020 eller før
 8. Hver deltager kan kun med succes deltage i Præmietrækningskampagnen en gang (dvs. hver deltager kan kun besvare og indsende spørgsmålene én gang); flere indsendelser for et hvilket som helst spørgsmål ignoreres, og kun den første indsendelse fra en deltager for hvert spørgsmål tæller. Deltagerne skal være 18 år eller derover.
 9. Medarbejdere fra offentlige virksomheder eller embedsmænd er udelukket fra deltagelse. Medarbejdere, ledere og aktionærer i ethvert firma inden for Avnet Inc-gruppen af virksomheder og deres nærmeste familie (forældre, søskende, ægtefælle, partner og børn) eller agenter og/eller enhver med tilknytning til afviklingen af konkurrencen kan ikke deltage i denne Præmietrækningskampagne.
 10. Puljen af deltagere vil ekskludere deltagere, der ikke opfylder vilkår og betingelser som beskrevet i dette dokument. Med henblik på at bestemme berettigelse bestemmes ejeren af enhver e-mail, der bruges til at deltage i Præmietrækningskampagnen, af hvem der er den autoriserede kontoindehaver af e-mailadressen på det tidspunkt, hvor registreringsformularen modtages af arrangøren. Den autoriserede kontoindehaver er den fysiske person, der er tildelt e-mailadressen af en internetudbyder eller anden organisation, der er ansvarlig for at tildele e-mailadresser eller domænenavne, der er knyttet til e-mailadresser.
 11. En vindere vælges ved en tilfældig lodtrækning af arrangøren den 17. august 2020, kl. 10:00 GMT/UTC - alle deltagere tildeles et unikt nummer, og alle numre indtastes i den online tilfældige heltalgenerator www.random.org/integers for at vælge vinderne.
 12. Vinderen modtager en præmie med en detailværdi af 1.650 EUR. Præmien kan ikke overdrages, byttes til kontanter eller noget tilsvarende. Ved at deltage i denne Præmietrækningskampagne er deltagerne enige om at frigive og holde arrangøren, deres reklamebureauer og hver enkelt af deres respektive moderselskaber, tilknyttede virksomheder, datterselskaber, officerer, direktører, agenter og ansatte, fra ethvert ansvar overhovedet for ethvert ansvar skader, tab eller skader af enhver art, der stammer fra eller i forbindelse med (1) tildeling, accept, modtagelse, besiddelse, brug og/eller misbrug af en præmie tildelt heri; eller (2) deltagelse i Præmietrækningskampagnen eller andre præmierelaterede aktiviteter.
  Sandsynligheden for at vinde en præmie i denne Præmietrækningskampagne afhænger af antallet af kvalificerede deltagere. Sandsynligheden for, at en deltager vinder en præmie, er antallet af præmier divideret med antallet af kvalificerede deltagere:
  Sandsynlighed = (antal præmier)/(kvalificerede deltagere)
  Kvalificerede deltagere er alle Præmietrækningskampagnedeltagere/deltagere undtagen:
  1. Duplikerede og flere indsendelser til Præmietrækningskampagnen fra den samme deltager (Præmietrækningskampagne-indsendelser vil blive gennemgået via e-mail og fuldt navn for at udelukke duplikerede indsendelser)
  2. Deltagere, der ansøger fra lande/områder, der ikke er berettiget til Præmietrækningskampagnen (se ovenfor, punkt 4 i disse V&B'er)
  3. Deltagere, der ikke svarer korrekt på spørgsmålet i slutningen af Præmietrækningskampagnen
 13. Deltageren accepterer, at arrangøren ikke sælger og/eller reklamerer for nogen vare eller tjeneste og heller ikke tilskynder deltageren til at købe varer eller tjenester.
 14. Der vil være en præmie i alt for den europæiske region (kun støtteberettigede lande, der er fastlagt af disse V&B'er) et resultat af denne Præmietrækningskampagne.
 15. Vinderne af præmierne bliver kontaktet senest den 14. September 2020. Arrangørens afgørelse er endelig og kan ikke appelleres.
 16. Den vindende deltager vil blive underrettet separat via e-mail (til den e-mailadresse, der er givet af deltageren) inden for 28 dage efter udtrækning. For at indløse sin præmie skal vinderen bekræfte modtagelsen af e-mailen senest 28 dage efter meddelelsen fra arrangøren. Hvis de vindende deltagere ikke reagerer inden for denne tidsperiode, anses han eller hun for at have afstået retten til hans eller hendes præmie, og en alternativ vindende deltager vil blive valgt.
 17. Præmien bør være modtaget senest 28 dage efter via forsendelse med standardleveringsmetoder til de deltagende konkurrencelande. Præmierne sendes ud, så snart vi har modtaget den underskrevne tilladelse i henhold til klausul 16.
 18. Præmien kan ikke forhandles eller refunderes og kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder sig retten til at erstatte alle præmier med en passende lignende præmie, og tilvejebringelsen af gaven kan blive forsinket, eller den kan blive erstattet med en anden.
 19. Den vindende deltager skal give sin postadresse til arrangøren for at give arrangøren mulighed for at sende dem deres gave, når de er blevet underrettet om deres gevinst.
 20. Arrangøren forbeholder sig retten til at kontrollere enhver deltagers berettigelse, før præmien udstedes, og kan kræve legitimation og bevis på alder. Hvis arrangøren har mistanke om svig eller misligholdelse, eller hvis det opdages, at en deltager ikke har overholdt de berettigelseskrav, der er fastsat i vilkårene og betingelserne, kan præmien holdes tilbage eller trækkes tilbage, eller en anden præmievinder kan blive valgt.
 21. Arrangøren forbeholder sig retten til at tilbagetrække eller ændre Præmietrækningskampagne eller forlænge deltagelsesperioden efter eget skøn. Arrangøren kan ikke pålægges noget ansvar for en sådan tilbagekaldelse eller ændring af Præmietrækningskampagnen.
 22. Den vindende deltager accepterer at være ansvarlig for alle relevante skatter, afgifter eller andre gebyrer i forbindelse med præmien, der vil være et af de produkter, der lanceres, og alle andre relevante præmier i Præmietrækningskampagnen.
 23. Deltagere må ikke deltage i Præmietrækningskampagnen, hvis de ved deltagelsen kan forårsage, at arrangøren og/eller de selv overtræder en aftale (herunder, men ikke begrænset til en ansættelseskontrakt), som de er part i, eller overtræder en lov, bestemmelse eller regel, hvis lovkraft de eller arrangøren kan være underlagt. Arrangøren forbeholder sig retten til at diskvalificere ethvert bidrag, som er i strid med denne betingelse.
 24. Arrangøren respekterer politikker hos arbejdsgivere, som forbyder, at deres medarbejdere modtager sådanne præmier. Den vindende deltager skal indhente en underskrevet fuldmagt fra en leder hos sin arbejdsgiver (hvis relevant), der bekræfter tilladelsen til at modtage præmien.
 25. Arrangøren tager beskyttelsen af deltagernes personlige oplysninger alvorligt. De personlige oplysninger, arrangøren indhenter som følge af denne Præmietrækningskampagne, ikke vil blive solgt til tredjemand, men bliver udelukkende brugt i forbindelse med denne Præmietrækningskampagne, til arrangørens egne kundeundersøgelser, forretningsudvikling og statistiske formål samt til at promovere arrangørens virksomhedstjenester og -produkter via e-mail, hvis du har givet tilladelse til dette. Se Farnell's privatlivspolitik for flere detaljer her.
 26. Præmier leveres ikke med nogen garantier fra arrangøren og leveres kun med eventuelle garantier fra producenten eller leverandøren af præmien. Alle yderligere garantier eller repræsentationer udelukkes hermed udtrykkeligt i videst mulige omfang, som er tilladt ved lov. Uden at begrænse den generelle gyldighed af den foregående erklæring fralægger arrangøren sig hermed ethvert ansvar i forbindelse med Præmietrækningskampagnen eller accepten, brugen, kvaliteten, egnetheden eller ydeevnen af/for præmien, selv hvis den opstår som følge af arrangørens forsømmelighed.
 27. Arrangøren fralægger sig ikke ansvaret i henhold til vilkårene og betingelserne for dødsfald, personskade eller skade på ejendom, der er forårsaget af arrangørens forsømmelighed, eller for overtrædelse af Del II i Consumer Protection Act 1987 eller for ethvert spørgsmål, som det ville være ulovligt for arrangøren at udelukke eller forsøge at udelukke dets ansvar ved lov.
 28. Alle tvister eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med kampagnen eller dens genstand, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, og du accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i Danmark har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert krav, som udspringer af eller i forbindelse med denne Præmietrækningskampagne.
 29. Eventuelle spørgsmål til denne Præmietrækningskampagne skal rettes til tektronixdraw@farnell.com.